Redactie

Het bestuur van S.I.O.N. wordt gevormd door drie personen. Dit zijn: ing. L.J.B.M. Klaus, C.W.H. Brackel,   J.B. van den Noort

De afkorting S.I.O.N. staat voor Stichting Informatievoorziening Orthopedie Nederland. S.I.O.N. richt zich op iedereen die werkt in of samen met de orthopedische beroepsgroep. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het uitbrengen van de orthobode en deze website.

Voor vragen kan er gemaild worden naar redactie@orthobode.nl of via ons contactformulier.

Redactie
Word direct lid

De kosten worden verrekend op jaarbasis. Het is ook mogelijk om losse exemplaren te verkrijgen. Voor het buitenland wordt er een apart tarief berekend. Al deze kosten kunnen we zo laag mogelijk houden dankzij de adverteerders in ons blad Jaarabonnement voor NL is €18,00 Jaarabonnement voor buitenland is €34,00 Losse nummers € 7,=

Online lidmaatschap aanvragen

Redactie-adres is:
ReSmutsstraat 30 4818 ED Breda

© SION Stichting Informatievoorziening Orthopedie Nederland * info@orthobode.nl * KvK Breda 41226987